VINTERTÄVLING I NOSEWORK

SÖNDAGEN 27 FEBRUARI 2022!
BÅDE LAG OCH ENSKILDA STARTER! 

Tävlingen genomförd som en   SUMMIT!

Jättegrattis till pristagarna nedan! Vilka fina sök ni gjorde! Välkomna att hämta era priser som Doggy Professional har sponsrat!


Man kan deltaga som lag och/eller som enskild start  Doften är eukalyptus och gömmorna är av skiftande svårigheter.  

LAG 2-4 deltagare: öppen för deltagare som tävlar i alla klasser. 

Ni kommer att få 12 minuter på er att hitta 10 gömmor (varav några riktigt kluriga) på ett område  inne/utomhus. När ett ekipage hittat en gömma så byter ni till nästa ekipage. Det lag som hittat alla gömmor med minst fel och på kortast tid vinner. Ni får en snabb titt på området innan start. Alla i laget får se på och heja men max 1 hund med förare inne samtidigt. Hittas samma gömma av olika ekipage så blir det inga felpoäng men turen går över till nästa ekipage i laget.

Felpoäng får ni vid: felmarkering, tappat godis, korrigering av hund, föraren vidrör föremål.

Hund som kissar i området får inte fortsätta söka men övriga lagdeltagare fortsätter. De som har kisskydd får fortsätta vara med. ( avvikelse från officiella regler).ENSKILD START:

Ekipaget har 10 min på sig att finna 10 gömmor. Minst fel, kortast tid vinner och får förutom äran ett finfint pris! Alla som klarar minst 8 gömmor utan fel får rosett. 

Felpoäng får ni vid: felmarkering, tappat godis, korrigering av hund, föraren vidrör föremål. 

Obs! Hund som kissar i området avbryts men har den kisskydd så får ni fortsätta. (Detta är en avvikelse från officiella regelverket där söket avbryts även med kisskydd på)

15 Platser enskilt start euk klass 1 gömmor.   Kostnad 300 kr.   

6 Platser lag euk  klass 1-3 gömmor.  (2-4 deltagare/lag) Kostnad 600 kr/lag  Vid anmälan är det viktigt att skriva vilken/vilka starter ni vill vara med på. Anmälan är inte komplett förrän betalningen är gjord. Ni får bekräftelse via mail. Swisha till 123 238 77 69 eller bankgiro 353-5291. Starttid kommer att mailas ut ca en vecka innan.

 Återbetalning sker enligt SKK:s regelverk efter en adm avg dragen på 50 kr. 

 


Vi hoppas på en ny tävling så fort som vi hämtat oss!

Jeanette Hallman och Rosita Berntsson